Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fond behandler personoplysninger.

1.  Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, er:

Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fond

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

CVR-nr.: 10214572

E-mail: fondsadministration@bechbruun.com

2.  Kategorier af personoplysninger

Fonden indsamler følgende kategorier af oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, adresse, telefonnummer, email-adresse, CPR-nummer, støttehistorik og projektinformation.

3.  Brug af personoplysninger

Fonden bruger personoplysningerne til følgende formål:

 • For at kunne behandle ansøgninger om støtte fra fonden
 • For at kunne foretage udbetalinger af donationer
 • For effektivt at kunne besvare henvendelser samt kommunikere med ansøgere

4.  Behandlingsgrundlag

 Vi behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på, at behandlingen er nødvendig for at kunne træffe beslutning om udlodninger samt for at kunne gennemføre sagsbehandling med henblik på beslutning om udlodninger, herunder behandling af ansøgninger samt efterfølgende udbetaling af donationer.

5.  Videregivelse af personoplysninger

I overensstemmelse med de under punkt 3 angivne formål videregiver fonden personoplysninger til:

 • Pengeinstitutter
 • Forvaltningsinstitutter

6.  Opbevaring af personoplysninger

Fonden opbevarer personoplysninger digitalt og papirbaseret i op til 5 år fra:

 • Udbetaling af donationer, eller
 • Indgivelse af ansøgningen

7.  Pligtmæssig information

Fonden vil ikke være i stand til at foretage behandlingen af ansøgninger samt foretage udbetalinger, hvis ansøgere nægter at dele personoplysninger med fonden.

8.  Ansøgers rettigheder

Generelt har ansøgere følgende rettigheder:

 • Ansøgere har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger
 • Ansøgere har også ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger og få behandlingen af personoplysninger begrænset
 • Ansøgere har ret til at modtage de personoplysninger, som ansøger selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at ansøgere f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ansøgere kan indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed.