Fondens bestyrelse består af følgende medlemmer

Sune Bjerno, formand: Designmanager, ejendomsmægler, indtrådt i bestyrelsen i 2010

Henrik Nielsen: CEO, Devote Agency, indtrådt i bestyrelsen i 2022

Birgitte Lydik: Fondsrådgiver, chefkonsulent, bachelor i klassisk arkæologi, indtrådt i bestyrelsen i 2016

Peter Vallentin, næstformand:  Adm. direktør og ejer af Bacher Work Wear A/S, indtrådt i bestyrelsen i 2022