Fondens formål er følgende (læs yderligere information på ansøgningsplatformen:https://mfk-almene-fond.grant.nu/profile):

- at fremme tekstilbranchens almene interesser. 

- at yde støtte til nuværende og tidligere værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen.

- at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold indenfor tekstildetailhandlen, mode og beklædning.

- ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn.