Fondens formål er følgende:

- at fremme tekstilbranchens almene interesser,

- at yde støtte til nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen,

- at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere,

- ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats for eller til støtte for tekstilbranchen.