Redegørelse for god fondsledelse

I følge fondslovgivningen skal Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fond udarbejde og offentliggøre en redegørelse i forhold til anbefalingerne om god fondsledelse, der kan hentes neden for. Anbefalingerne er en del af ledelsesberetningen og ikke omfattet af revisionspåtegningen.

Redegørelse for god fondsledelse, 2021

Redegørelse for god fondsledelse, 2020

Redegørelse for god fondsledelse, 2019

Redegørelse for god fondsledelse, 2018

Redegørelse for god fondsledelse, 2017

Redegørelse for god fondsledelse, 2016

Redegørelse for god fondsledelse, 2015