Redegørelse for god fondsledelse

I følge fondslovgivningen skal Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fond udarbejde og offentliggøre en redegørelse i forhold til anbefalingerne om god fondsledelse, der kan hentes neden for. Anbefalingerne er en del af ledelsesberetningen og ikke omfattet af revisionspåtegningen.

Redegørelse for god fondsledelse, 2023

Redegørelse for god fondsledelse, 2022

Redegørelse for god fondsledelse, 2021

Redegørelse for god fondsledelse, 2020

Redegørelse for god fondsledelse, 2019